MS Excel - Աշխատավարձի հաշվարկ If բանաձևով


MS Excel - Աշխատավարձի հաշվարկ If բանաձևով

Այս տեսադասը նկարվել է հաշվապահ ուսանողների հարցի հիման վրա։ Մինչ 2020 թվականը գոյություն ուներ աշխատավարձի հաշվարկման 3 սանդղակ․․․․