MS Excel - Տվյալների համախմբում Consolidate գործիքով - Consolidate


MS Excel - Տվյալների համախմբում Consolidate գործիքով - Consolidate

Այս հոլովակը նկարվել է բազմաթիվ ուսանողների հարցի հիման վրա։ Վերջիններիս անհրաժեշտ էր տարբեր շիթերում ․․․