MS Excel - Ցուցակների համեմատում պայմանական ֆորմատավորմամբ


MS Excel - Ցուցակների համեմատում պայմանական ֆորմատավորմամբ

Այս հոլովակը նկարվել է բազմաթիվ ուսանողների հարցման հիման վրա, թե ինչպես է հնարավոր կատարել երկու ցուցակների ․․․