MS Excel - Countif բանաձևով տարբեր դրույքաչափերով աշխատավարձի հաշվարկ


MS Excel - Countif բանաձևով տարբեր դրույքաչափերով աշխատավարձի հաշվարկ

Այս հոլովակը նկարվել է հաշվապահ ուսանողի հարցի հիման վրա։ Վերջինս ուներ աշխատակիցներ, ովքեր 2 տարբեր ժամային ․․․