MS Excel - Replace գործիքի նշանակությունը


MS Excel - Replace գործիքի նշանակությունը

Այս տեսադասը նկարվել է հաշվապահ ուսանողի հարցի հիման վրա։ Վերջինս հաշվապահական ծրագրից արտահանել էր աղյուսակ․․․