MS Word - Կախվող ցուցակների ստեղծում - Drop Down List


MS Word - Կախվող ցուցակների ստեղծում - Drop Down List

Կախվող ցուցակների (Drop Down List) կիրառումն առավել հաճախ գործածական է MS Excel ծրագրում։ Այդ հնարավորությունը ․․․