MS Excel - Ամսաթվի մեծացում տարիներով Date բանաձևի միջոցով


MS Excel - Ամսաթվի մեծացում տարիներով Date բանաձևի միջոցով Այս տեսադասը նկարվել է ուսանողի հարցի հիման վրա.....