MS Excel - Դատարկ վանդակների գունավորումը Conditional formatting-ով


MS Excel - Դատարկ վանդակների գունավորումը Conditional formatting-ով Այս տեսադասը նկարվել է ուսանողի հարցի հիման վրա։ Վերջինիս անհրաժեշտ էր, երբ աղյուսակում հայտնվեն դատարկ վանդակներ․․․