1C Դասընթաց (Առևտուր, գանձապահ, օպերատոր)


1C Դասընթաց (Առևտուր, գանձապահ, օպերատոր) Դասընթացին մասնակցելիս ձեռք կբերեք առևտրին վերաբերող գիտելիքներ 1C ծրագրից, կուսումնասիրեք այնպիսի գործիքներ, որոնք առավել կիրառական են առևտրի բնագավառում։