MS Excel - Աղյուսակի կազմում և տոկոսի հաշվում Excel ծրագրում


MS Excel - Աղյուսակի կազմում և տոկոսի հաշվում Excel ծրագրում

Այս տեսադասում կսովորեք աղյուսակ կազմել, այն ֆորմատավորել և հաշվել տոկոս։