MS Excel - Միջակայքային թվերի գունավորում Conditional formatting-ով


MS Excel - Միջակայքային թվերի գունավորում Conditional formatting-ով

MS Excel ծրագիրը թույլ է տալիս ըստ մեր սահմանած պայմանի կատարել գունավորում, որն ավտոմատ կերպով ․․․