MS Excel - Պայմանական ֆորմատավորումը Day ֆունկցիայի միջոցով


MS Excel - Պայմանական ֆորմատավորումը Day ֆունկցիայի միջոցով

Այս տեսադասում ներկայացվում է, թե ինչպես կարող ենք ըստ մեր առաջադրած պայմանի ամբողջական տողով գունավորել աղյուսակը ․․․