MS Excel - Տվյալների խմբավորում Group գործիքով


MS Excel - Տվյալների խմբավորում Group գործիքով

Աշխատանքի ժամանակ հաճախ առաջանում է անհրաժեշտություն նույնատիպ ինֆորմացիան խմբավորելու