MS PowerPoint - Հնարքային ստեղներ - HotKeys


MS PowerPoint - Հնարքային ստեղներ - HotKeys

Տաք ստեղները ցանկացած ծրագրում թույլ են տալիս ստեղնաշարի միջոցով կատարել արագ գործողություններ