MS Excel If - բանաձևով ավել և պակաս ապրանքների քանակների պարզում


MS Excel If - բանաձևով ավել և պակաս ապրանքների քանակների պարզում Այս տեսադասը նկարվել է ուսանողի հարցի հիման վրա....