VBA Macros & Excel դասընթաց


VBA Macros & Excel դասընթաց

դասընթացին մասնակցելիս ձեռք կբերեք VBA հիմունքներ, կուսումնասիրեք կոդի ձայնագրման, մուտքագրման և խմբագրման կարողություններ։ Գրված կոդերը թույլ կտան արագացնել Ձեր աշխատանքը՝ ավտոմատացնելով հաշվարկները